Podziękowania dla lekarza

Podziękowania – forma pracy, która służy do ukazania wdzięczności za zdarzenie, do którego odbiorca się przyczynił.
Dziękowanie lekarzom jest sprawą delikatną. Nie wolno im przekazywać prezentów, ponieważ w świetle prawa stają się one łapówką – bez względu na to, kiedy zostały przekazane. Podziękowanie w formie listu lub laurki jest jedyną możliwością podziękowania lekarzowi.

Rady odnośnie pisania podziękowań:
– posługuj się poprawną polszczyzną, unikaj błędów językowych, ortograficznych, gramatycznych i tak dalej;
– korzystaj ze zwrotów grzecznościowych;
– dostosuj treść do odbiorcy, okoliczności i formy;
– pokaż swoją wdzięczność wyrażając się o odbiorcy z szacunkiem.

Schemat podziękowań:
1. Data i miejsce napisania pracy;
2. Dane odbiorcy;
3. Rozpoczęcie zwrotem grzecznościowym;
4. Rozwinięcie, w którym zawarte będą wyrazy wdzięczności, powód pisania pracy i podkreślenie znaczenia te

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!