Baner-og-lny-306x810-1-min

hoży czy choży

Hoży czy choży? – o to jest pytanie

Hoży doktorzy (jak w tytule serialu) , ale i chorzy doktorzy…

Wyrażenie „choży” jest oczywiście błędne, ale niektóre osoby mogą tak pisać z uwagi na podobne słowo „chyży” (szybko poruszający się).

Hoży, hoża to przestarzały już przymiotnik, którym definiujemy osobę energiczną, pełną sił witalnych.

Hoży – wyraz obecnie rzadko używany, występuje często w dyktandach ortograficznych.

Łatwo go pomylić z wyrazem „chorzy” , oznaczającym osoby, które chorują, są przeziębione. Zachodzi tutaj homofonia tych dwóch wyrazów.

Homofonia oznacza parę wyrazów, które fonetycznie są takie same, ale mają różne znaczenie semantyczne.

W zakresie podobnych wyrazów w języku polskim wyróżniamy:
-homonimy, homografy i homofony.

Przykładami takich wyrazów mogą być:

morze (Morze Bałtyckie) – może (czasownik wyrażający wątpliwość),
chart (pies) – hart (ducha)
brud (zanieczyszczenie) – bród (płytki odcinek rzeki przez kt�

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!