Baner-og-lny-306x810-1-min

kolokfializm czy kolokwializm

W języku polskim spółgłoski dzielimy na dźwięczne (podczas ich wymawiania więzadła głosowe drgają) i bezdźwięczne (przy ich wymawianiu więzadła głosowe pozostają w bezruchu). Spółgłoski dźwięczne to miedzy innymi: b, d, g, w, z, ż, dz, dż. Odpowiadają im bezdźwięczne: p, t, k, f, s, sz, c, cz. W niektórych pozycjach głoski mogą podczas wymawiania zyskiwać lub tracić dźwięczność. Taki mechanizm nazywamy upodobnieniem pod względem dźwięczności. Upodobnienie zachodzi wówczas, gdy ze względu na sąsiedztwo lub miejsce głoski w wyrazie traci ona lub zyskuje dźwięczność. Oczywiście to zjawisko zachodzi tylko w mowie, ale może powodować błędy w zapisie.
Upodobnienia dzielimy na międzywyrazowe (np. pod stołem – wymawiamy [pot stołem] bo pod wpływem bezdźwięcznego s traci dźwięczność d) lub wewnątrzwyrazowe (np. kolokwializm

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!