Baner-og-lny-306x810-1-min

Przecinek przed co więcej

Przecinek przed co więcej

Przecinek, podobnie jak myślnik, średnik, kropka, wielokropek, dwukropek, nawias, cudzysłów, wykrzyknienie, pytajnik jest znakiem interpunkcyjnym. Nie zastosowanie przecinka, zbędnego jego użycie lub umieszczenie go w złym miejscu w zdaniu jest błędem interpunkcyjnym. Z tego powodu jest tak ważne, aby nauczyć się wszystkich reguł stawiania i pomijania przecinka przed konkretnymi wyrazami, w przeciwnym razie możemy również korzystać ze słownika ortograficznego, lecz nie zawsze będziemy mieli do niego dostęp. Patrząc na to zdecydowanie bardziej optymalną możliwością jest przyswojenie sobie przynajmniej części reguł stawiania przecinka przed wyrazami, z których najczęściej korzystamy. Poniżej znajdują się wszystkie informacje niezbędne do przyswojenia sobie zasad stawiania przecinka przed wyrażeniem „co więcej”.

Połączenie wyrazowe „co więcej” stosujemy, aby dodać do zdania nowe treści, które są zdecydowanie istotniejsze od treści je poprzedzających. Przed wyrażeniem „co więcej” zawsze stawiamy przecinek. Należy tyl

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!